WVDD: windmolenterrorisme

De Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden berichten vandaag dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zich zorgen maakt over het protest tegen windmolens in vooral Drenthe en Groningen.Het ‘extremistisch’ verzet tegen windmolenparken neemt in Noord-Nederland volgens de coördinator ‘in sommige gevallen buitenwettelijke vormen’ aan en gaat gepaard met ‘bedreiging, intimidatie en vernieling’. In een gisteren verschenen rapport over het dreigingsbeeld in Nederland signaleert de NCTV voor het eerst het probleem van windmolenterrorisme.

Windmolenterrorisme, dat vandaag in de media debuteert, verwijst dus naar ‘bedreiging, intimidatie en vernieling’ gericht tegen individuen of organisaties die windmolens bouwen. Dat deze vorm van extremistisch handelen als terrorisme wordt aangeduid, benadrukt de ernst van de zaak, maar suggereert (onwillekeurig) ook dat het handelen van de rabiate tegenstanders van windmolens voortkomt uit een ideologie en dit handelen bovendien de samenleving ontwricht of dreigt te ontwrichten. Althans, dát is wat het woordenboek associeert met het woord terrorisme: ideologisch gemotiveerde maatschappelijke ontwrichting.

Of er in dit geval echt sprake van ideologische gemotiveerde maatschappelijke ontwrichting  is, daar moet de NCTV zich maar over uitlaten. Feit is – volgens de noordelijke kranten – in elk geval wel dat de tegenstanders pogingen doen om bijvoorbeeld boeren die een windmolen op hun grond hebben geplaatst of willen laten plaatsen te benadelen of in gevaar te brengen.

Gezien de omschrijving zou het woord windmolenterreur in dit geval misschien beter op z’n plaats zijn geweest, maar dat woord is al in gebruik. Sinds een paar jaar figureert dat namelijk in de media ter aanduiding van de blijkbaar als vorm van terreur opgevatte bouw van windmolens.

Vergelijk je de toepassing van het woord windmolenterreur met het huidige gebruik van windmolenterrorisme, dan blijkt het om twee tegengestelde zaken te gaan: doelde de windmolenterreur op de als terreur opgevatte plaatsing van windmolens door energieproducenten, het windmolenterrorisme zou je kunnen omschrijven als het geheel van acties van boze burgers tegen de ‘windmolenterreur’ van groene energieproducenten.

Zo zijn windmolenterreur en windmolenterrorisme in elk geval als twee kanten van dezelfde medaille aan elkaar verbonden.

Definitie

windmolenterrorisme (het, g.mv.) als vorm van terrorisme gepresenteerd extremistisch verzet tegen de bouw van windmolens of de aanleg van windmolenparken

Ton den Boon, hoofdredacteur Dikke Van Dale

Het Woord van de Dag (#WVDD) wordt mede mogelijk gemaakt door Taalbank.nl. Dit artikel is ook te vinden op de website van Taalbank.nl.

Vorig artikel
Volgend artikel